Lokaliteti Starçevo , në anën e majt të Danubit , afër Pançeves ( Beograd, Serbi ) është i njohur për vend-gjetje të një kulture shumë të lashtë , asaj të Vinçes.
Kultura e Starçeves e mori emrin nga vend zbulimi i neolitit të mesëm ; i gjetur rreth vitit 1939 nga Miodrag Gërbiç. Aty u gjetën shumë enë të qeramikes,qeramikë me ornamente gjeometrike si dhe figurina antropomorfe nga dheu i pjekur.
E ashtuquajtura culture sipas burimeve serbe i sjellë fillimet e vendbanimeve , bujqësisë dhe rritjes së bagëtive.
Njerëzit e kësaj kohe ( Cilet ishin ata ? asnjë fjalë fxh) ndërtonin vendbanime rreth lumenjve dhe natyrisht në ngrehina .

 

Kalendari diellor (Blagotin, serbi ) foto

 

Në vend banimet e para tip kasolle të kesaj kulture datojnë mbi 7000 vjet ishin në fshatrat rreth Beogradit , Grocka, Vinča dhe Grabovac, Stubline dhe Zvečka. Poçaria e gjetur aty i ka format e saja karakteristike e posaçërisht një shumicë të figurinave Nëna Tokë ,apo Dheu .

Sistemi diellor , një model në formë buke është gjetur në Blagotin ( Serbi ). Aty shihet i skalitur gjashtë mujorshi i vitit nga dimri deri në verë me shenjë solistikes pranverore, fillimi i vitit diellor 9 solar), fillimi i mbirjes së vegjetacionit ,shenja korrjes së elbit. Dielli është i shënuar si pikë zjarri dhe si e tillë ajo shenjë është më e vjetra e simbolit të Diellit.
Rrënojat e kulturës Vinca foto.

Edhe në Kroaci ka gjurma dhe dëshmi të kësaj kulture të vjetër si thonë ata 8000 vjet të vjetër
Në Slavonski Brod ( Kroaci ) gjetjet janë mbi tokësore nga koha e vonë e gurit nën kujdesin e
dr. Kornelia Minichreite , një zbulim epokal që i jep kulturës së Starçevës një dimension të ri.
Me një dëshpërim të madh e shoh se përkundër të vërtetës pellazgjike ajo nuk përmendet si e tillë ‘; friga e ndërrimit të historisë së Europës.

Tek ne, edhe pse jemi në hartën e Kulturës së Vinçes, asgjë e vjetër nuk gjendet .