Foto me Fahri Xhara

Fahri Xharra Lindur më 4 prill 1951, jeton në Gjakovë. Fahri Xharra është inxhinier i diplomuar ne Universitetin e Ljubjanës në degën e Shkencave Natyrore Teknologjike. Me përvojë shumëvjeçare ndërkombëtare, Xharra punoi në ndërmarrjen zvicerane “Bezema” si drejtor i shitjes ne Azinë Qendrore nga viti 2004, në Zvicër.

Më herët punoi si drejtor i shitjes për Evropën Juglindore në ndërmarrjen zvicerane CIBA, në Selanik dhe drejtori i shitjes për Afrikën Veriore, në Marok. Në Kosovë ka punuar si shef laboratori dhe drejtor prodhimi në ndërmarrjen “Emin Dukaru” në Gjakovë. Ka drejtuar edhe ndërmarrjet Përpunimi dhe Tjerrtorja në Gjakovë. Zotëron shumë gjuhë të huaja përfshirë këtu gjuhët frënge, angleze, serbo-kroate, sllovene, gjermane, italiane, rumune, arabe, ruse, greke, e bullgare.

Fahri Xharra ësht duke punuar për historinë e populli shqipëtar. Por kërkimet e tij nuk ndalen ne Kosovë apo Shqipëri. Aj i lidh qofshin ata sllavët, grekët, maqedonët. Sepse për të, rol të veçantë kanë shkencat ndihmëse të historisë sidomos: Arkeologjia dhe poçaria e filigranologjia. Sidomos dokumentet në latinisht dhe greqisht, kronologjia, seragjistika, heraldika, gjenealogjia, bibliografia, arkivistika, toponimia, fitonomia, në përgjithësi te popujt etj.

Publikime

Ky libër flet për trashëgemin prej historis e më hershëm deri te dita e sodit Botim Filozofia Urbane, Prishtinë

Në keto shkrime Fahri Xharra e forcon punën e thënjes, Antika historike shqipëtare ësht e mohuar.

Ne kët libër mund të gjejm përgjegje për të gjitha thenjat e Oliver Schmitt, i cili e shtërmbëron historin e popullit shqipëtar