Karavanket janë një vargmal  në kufi në mes Sllovenisë si dhe trekufinjshin e Austrisë , Slovenisë dhe Italisë. Ato kufizohen me luginen e Draves ne Veri dhe lumin Sava në jug  ,atuy ku bëhet ndarja e Alpeve Julike. Karavanket me gjatësi 120 km në drejtimin e tyre lindor-perendimor ,  është vargmali më i gjati në Europë .

Pse tani për Karavanket , këtë gjatësi e madhe bjeshkësh me shkëmb dolomiti gëlqeror ? Sepse aty ishin të parët tanë.Aty ëshë ahishtja e madhe , të cilët gjerman, sloven dhe Italian folëset e quajnë
Ahishte Iliresh , apo Pylli i madh ilir i ahut .

Varësisht nga lartësia mbidetare aty rriten edhe sot drunj të ndryshëm por emrin e vjetër ilir . Në gjermanisht pra “ Illyrische Rotbuchenwälder    “